Zaproszenie na bezpłatne webinarium „Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez instytucje obowiązane” 23.09.2021 o godzinie 14.00.

UWAGA! Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach instytucji obowiązanych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej należy m.in. inicjowanie działań w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na webinarium wskażemy jakie dokumenty powinna posiadać instytucja obowiązana oraz jakie sankcje nakłada GIIF za brak odpowiedniej dokumentacji .

Program:

1. Obowiązki instytucji obowiązanych.
2. Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
3. Jak instytucja obowiązana ma dokonywać oceny ryzyka ?
4. Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

5.Przykłady kar nałożonych przez GIIF.

6. Zmiany w 2021 roku i ich skutki dla instytucji obowiązanych.

Webinarium poprowadzi Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Zgłoszenie na bezpłatne webinarium „Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez instytucje obowiązane” 23.09.2021 o godzinie 14.00.

*Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 22.09.2021! Ilość miejsc ograniczona! Po zgłoszeniu zostanie do Państwa wysłana informacja o zapisie na webinarium. Prosimy o sprawdzenie skrzynki, w tym również folderu spam!