Zaproszenie na bezpłatne webinarium „Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez biura rachunkowe” 26.04.2021 o godzinie 14.00.

UWAGA! Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach m.in. biur rachunkowych/kancelarii doradztwa podatkowego, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej należy m.in. inicjowanie działań w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na webinarium wskażemy jakie dokumenty powinno posiadać biuro rachunkowe/kancelaria doradztwa podatkowego oraz jakie sankcje nakłada GIIF za brak odpowiedniej dokumentacji .

Program:

1. Obowiązki biura rachunkowego/kancelarii doradztwa podatkowego jako instytucji obowiązanych.
2. Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
3. Jak biuro rachunkowe/ doradca podatkowy ma dokonywać oceny ryzyka w swojej kancelarii?
4. Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

5.Przykłady kar nałożonych przez GIIF.

6. Planowane zmiany w 2021 roku i ich skutki dla biur rachunkowych/doradców podatkowych.

Webinarium poprowadzi Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na następne bezpłatne webinaria Zapisz się już dzisiaj!