Zaproszenie na bezpłatne webinarium „Ceny transferowe” 29.09.2021 godz. 14.00

Na webinarium zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z tematyką przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2020 i lata wcześniejsze . Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę, która pozwoli na ustalenie w podmiotach następujących kwestii:

  • jakie podmioty są zobligowane do przygotowania dokumentacji cen transferowych za rok 2020 i w latach poprzednich?
  • w jaki sposób identyfikować jednorodne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi ?
  • jakie są progi po przekroczeniu których obowiązkowe jest przygotowanie dokumentacji cen transferowych?
  • kto powinien opracować i złożyć oświadczenie o przygotowaniu lokalnych dokumentacji cen transferowych ?
  • kto powinien przygotować i złożyć oświadczenie TPR?
  • jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku?
  • jak się przygotować do kontroli dokumentacji cen transferowych.

Webinarium poprowadzi dr Małgorzata Rzeszutek.

Dr Małgorzata Rzeszutek posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w spółkach audytorskich, spółkach doradztwa podatkowego, pracy dydaktycznej w szkołach wyższych oraz przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym i doradczym specjalizuje się w szczególności w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz identyfikowaniu i zgłaszaniu schematów podatkowych.

Zgłoszenie na bezpłatne webinarium „Ceny transferowe” 29.09.2021 o godzinie 14.00.

*Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28.09.2021! Ilość miejsc ograniczonaPo zgłoszeniu zostanie do Państwa wysłana informacja o zapisie na webinarium. Prosimy o sprawdzenie skrzynki, w tym również folderu spam!