Identyfikacja schematów podatkowych krajowych – główne obszary ryzyka